ŞİRKET NASIL KURULUR?

 - Kiralık Ofis | Hazır Ofis

ŞİRKET NASIL KURULUR?

Şirketler en kısa ifadeleri ile insanların kimi zaman hayallerini gerçekleştirmek kimi zaman da kar elde edebilmek amacı ile kurmuş oldukları kuruluşları ifade etmektedir. Şirketlerin açılışı için gerekli evrakların tamamlanmasının yanı sıra şirket kuruluşunda şirketin faaliyet göstereceği bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kısacası şirketler kurulurken bir diğer deyişi ile ofislere ihtiyaç duymaktadırlar. Şirketlerin kuruluş süreçleri belirli aşamalarda gerçekleşmektedir. Bu aşamaların ilkini ise şirketin türünün belirlenmesi oluşturmaktadır. Şirketlerin kurulacağı türün belirlenmesinin ardından şirketlerin esas sözleşmelerinin imzalanması takip etmektedir. Gerekli sözleşmeler imzalandıktan sonra sözleşmeler Mersis sistemine kaydettirilmektedir. İmzalanan esas sözleşmelerin kaydının Mersis’e kaydettirilmesinin ardından ise işlemleri Mersis’den potansiyel vergi numarasının alınması takip etmektedir.

Şirket Kurulum Süreçleri

Şirket kuruluşları çok çeşitli işlemleri beraberinde getirmektedir. Mersis ile alakalı işlemlerin tamamlanmasını takip eden süreçte şirketlerin bulundukları bölgelerin ticaret odalarına tescil edilmesi yer almaktadır. Bu işlemleri ise noter tasdikli imza sirkülerinin alınması, şirketlerin yasal defterlerinin ticaret sicillerine tasdik ettirilmesi, vergi dairelerine şirket açma bildirim formlarının verilerek şirketin kayıt edilmesi yer almaktadır. Yapılan bu işlemlerin ardından ise şirketin sanayi odasına kaydettirilerek şirketlerin bulundukları belediyeden işyeri açma ruhsatının alınması takip etmektedir.

 - Kiralık Ofis | Hazır Ofis

Şirketlerin kuruluşlarında ilk hamleyi şirketlerin hangi türde kurulacağının belirlenmesi gerekliliği ise en temelde şirketlerin türlerine göre şirketlerin kuruluşlarındaki işlemlerin işleyişi, ortakların üstleneceği yükümlülükler, sermayeleri ve vergilendirilmeleri ile ilgili konularda farklılık göstermelerinden kaynaklanmaktadır.

Şirket Ortaklık Yapıları

Şirketler kurulurken söz konusu gerekli işlemlerin yapılmasına ek olarak günümüzde şirket kurabilmek için bir ortak yeterli görülmektedir. Şirket türü olarak adlandırılan limited, anonim ve şahıs şirketleri olarak da çeşitlenmektedir. Bu türlerin kuruluşu için kuruluş işlemlerinin yanında çeşitli sermayeleri de içermesi gerekmektedir. Limited şirketler 10.000 TL, anonim şirketler için 50.000 TL sermaye gerekirken şahıs şirketleri için hiçbir sermaye gerekliliği bulunmamaktadır.

Şirketlerin kuruluşları ile ilgili olarak önemli olan noktalardan birisi ise start – up konusudur. Başlangıç seviyesi olarak da çevrilebilseler de esasen geliştirilebilir ve geliştirme noktasına açık olan girişimleri ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Şirketlerin görünürdeki yasal kuruluş işlemleri kadar kişilerin de bu noktada öncelikli olarak göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kişilerin kuracakları şirketlerin hangi alanda faaliyet göstereceğinden, şirketin hangi türde kurulmasının faydalı olacağına varıncaya dek araştırılması ve belirlenen şirket türü doğrultusunda gereken ön hazırlık ve belgelerin toplanması gibi işlemler yer almaktadır. Şirketlerin kuruluşları ile ilgili olarak işlemler sınıflandırılabilse de şirket türüne görede gerekli olan bazı işlemler olabilmektedir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
Hızlı Teklif Al
Müşteri Hizmetleri
Kiralikofis.com
Merhaba 🙋‍♂️
Size nasıl yardımcı olabiliriz?