Uluslararası Startup Vizeleri

 - Kiralık Ofis | Hazır Ofis

Girişimciler ve teknoloji çalışanları, günümüz işgücündeki en hareketli (mobil) insanlardan bazılarıdır; bu durum, ülkelerin yetenekleri kendilerine çekebilmek için sürdürdükleri küresel mücadeleyi (savaşı) her zamankinden daha rekabetçi bir hâle getirmektedir. Bu yetenekli insanlar, sadece işlerini kurmakla ya da yeni bilgi üretmekle yetinmemekte; aynı zamanda bulundukları ülkede istihdam yaratılmasında ve yatırımların geliştirilmesinde de önemli roller oynamaktadırlar.

ABD Ticaret Odası, ABD’nin yıllık GSYİH büyümesinin yaklaşık % 50 sinin inovasyondaki artışlara bağlı olduğunu bildirmektedir. Bu göstergelerin diğer gelişmiş ülkeler için de benzer olduğu gözlenmekte ve gelişmekte olan ekonomiler için de inovasyon ile büyüme önemli stratejik hedef haline gelmektedir.

Ülkelerin özellikle hizmet ve sanayi sektörünün dijitalleşme trendinde olması, yapay zekâ ve blockchain gibi teknolojilerin en önemli odak noktaları hâline gelmesi nitelikli insana ve becerilere her zamankinken daha fazla ihtiyaç doğurmaktadır. Bu bakımdan, ülkeler başarılı ve yetenekli girişimci ve teknoloji çalışanlarını kendilerine çekmek ve küresel yetenek yarışında öne geçmek için startup vizesi ve yetenek çekme programlarını uygulamaktadır. Bu hedef doğrultusunda ülkeler, özgün politikalar geliştirmekte ve yetenek izleme (talent scout) ekipleri de kurarak en nitelikli insanlara ulaşmaya çalışmaktadır.

 

Dünyanın yenilikçi ve inovatif endüstrileri yabancı yeteneklere bağlı ilerlemektedir. 2006 ve 2012 yılları arasında ABD 39;de kurulan teknoloji ve mühendislik şirketlerinin % 24 ü göçmenler tarafından kurulmuştur. Silikon Vadisinde bu rakam % 56 ile ABD ortalamasının daha üzerinde olup her geçen gün daha da büyümektedir. (1)

 

 

 

Hızlı teknolojik gelişmeler ve iş alanlarının dijitalleşmesi, çalışanların beceri ve niteliklerinin işverenlerin ihtiyaçları ile uyumunu zorlaştırmaktadır. Bu yüzden ülkeler geleceğin yeni işlerine kendisini hazırlama konusunda çalışan nüfusunu adapte etmek istemektedir.

 

Mevcut yetenek eksikliği oranı ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir, ancak Dünya Ekonomik Forumu’na göre Japonya, Hindistan, Türkiye ve Brezilya yetenek eksikliği çeken ülkelerin başında gelmektedir. (1)

 

Ülkeler, hızla değişen bu yeni dünyaya uyum sağlayabilmek ve küresel yarışta var olabilmek adına bazı reformist politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Bunlardan birisi/en önemlisi nitelikli işgücüne sahip olabilmek adına uluslararası yetenekleri çekmek üzere tasarlanan girişimci vizesi veya startup vizesi uygulamasıdır. Çoğunlukla “Startup Vizesi” olarak bilinen, insanların yabancı bir ülkede iş kurmalarına izin veren yasal düzenlemeler 2000'li yılların ortalarından beri uygulanmakta olup son yıllarda popülerliğini artırmış ve gelişmiş ekonomiler için önemli bir politika aracına dönüşmüştür. Son yıllarda, startup vizeleri yetenek çekmek ve yenilik ve inovasyon ekonomisi için gerekli bir unsur haline gelmiştir. 2015 yılında, dünya çapında küresel girişimcileri çekmek için vize uygulaması başlatan 12 ülke var iken bugün bu sayı 30’a yaklaşmış vaziyettedir.

 

ABD’den, Şili’ye, Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler küresel “Startup Vizeleri” ile girişimcileri ve teknoloji çalışanlarını kendi ülkelerine çekmeye çalışmaktadır.

 

İncelenen Ülkeler

 

Aşağıda, ülkelerin uygulamakta olduğu girişimci vizeleri özet bir şekilde anlatılmıştır.

 

 1. Şili – VisaTech Program
 2. İrlanda – Startup Entrepreneur Programı
 3. Singapur – Entrepass Service
 4. Hollanda – Startup Residence Permit
 5. Birleşik Krallık – Tier 1 Entrepreneur Visa
 6. Fransa – French Tech Ticket
 7. Estonya – Startup Estonia
 8. Danimarka – Startup Denmark
 9. İtalya – Startup Visa
 10. Litvanya – Startup Lithuania
 11. Güney Kore – OASIS Startup Visa
 12. Kanada – Startup Visa Program
 13. Çin – Thousand Talents
 14. Almanya – Self-Employed Business Visa
 15. İsrail – Innovation Visa
 16. Yeni Zelanda – Entrepreneur Visa ve Global Impact Visa
 17. Avustralya – Business Innovation Visa
 18. İspanya – Residence Visa for Entrepreneurs
 19. İsveç – Self-Employment Residency
 20. Portekiz – Startup Portugal
 21. ABD – International Entrepreneur Rule
 22. Japonya – Startup City Fukuoka
 23. Tayvan – Entrepreneur Visa
 24. Malezya – Tech Entrepreneur Program
 25. Finlandiya – Finnish Startup Permit
 26. Avusturya – Startup Founders

 

 

 

Farklı ülkelerde uygulanan Startup Vizesi Programları

 

1-Şili-VisaTech Program

 

2010 yılında başlatılan Startup Chile programı, yılda üç kez çağrıya çıkarak dünyadaki başarılı girişimcilere 40.000 ABD dolarına varan hibe, 1 yıllık çalışma vizesi, ücretsiz ofis alanı ve rehberlik hizmeti sağlamaktadır. VisaTech, Startup Chile kapsamında kurulan şirketler başta olmak üzere yetenekli teknoloji çalışanlarını ve girişimcilerini kendisine çekmeye amaçlayan bir vize programıdır.

 

Başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başarılı olan girişimcilere 12 aylık bir çalışma vizesi vermektedir. VisaTech, startup vizeleri arasında en hızlı onay süresine sahip olan vizelerden bir tanesidir.

 

Startup Chile programı, bugüne kadar 1300 kişiyi mezun etmiştir. Bu girişimlere 100 milyon doların üzerinde fon toplamayı başarmış olan program, Şili’de teknoloji hizmetleri sektöründe uzmanlaşmış insan kaynağı açığını kapatmaya yardımcı olmayı ve Şili’yi Latin Amerika’nın en büyük teknoloji merkezi hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Programa katılan girişimcilerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde; başta %12 ABD, %9 Arjantin, %6 Portekiz, %6 Brezilya, %6 Hindistan olmak üzere, 80 farklı ülkeden girişimcinin katıldığı görülmektedir. Türkiye’den bu programa az sayıda da olsa bazı girişimciler katılmıştır. Bu programa katılan girişimcilerin %34’ü Şili’de kalmış ve hâlen Şili ekonomisine katkı sağlamaktadır. Toplam portföyün %46’sı istihdam oluşturarak dünya çapında 5.116 pozisyon yaratmışlardır. Bu pozisyonlardaki ortalama maaşlar 1,216 ila 2,280 ABD doları arasında değişmektedir.

 

Vize başvurusu yapmak için aşağıdaki gerekli şartlar sağlanmalıdır:

 

l InvestChile, Start-Up Chile veya Ekonomi Müsteşarlığı tarafından bir davet mektubu veya sponsorluk sertifikası edinmek

l Şili'de bir teknoloji şirketinin sahibi, çalışanı, ortağı veya yatırımcısı olmak

l Teknoloji şirketi Start-Up Chile veya InvestChile veya Chiletec üyesi olan bir teknoloji şirketi tarafından desteklenmek

Detaylı bilgi için: http://www.startupchile.org/ ve http://www.startupchile.org/visatech/

 

2-İrlanda-Startup Entrepreneur Programı

 

2012 yılından itibaren devam eden Ireland Startup Entrepreneur, İrlanda’da uluslararası girişimcilere startuplarını kurmalarına izin veren bir vize programıdır. Başvuru sahiplerine 3 yıl süreyle vize yenileme seçenekleri de dâhil olmak üzere 2 yıl süreyle ikamet izni verilmektedir.

 

İrlanda, kariyerlerinin başlangıcında genç yetenekleri çekmek için; yabancı girişimcilerin inkübatörlere veya inovasyon eğitim kamplarına katılmalarına ve ileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dereceleriyle mezun olan Avrupa Ekonomik Alan (AEA) dışında kalan ülkelerden gelen öğrencilere de bir yıl boyunca girişimcilik vizesi için başvuruda bulunma şansı vermektedir.

 

Ülke ayrıca, devlet tarafından yönetilen fonlar dâhil olmak üzere, vize almaya hak kazanan kişilere sanat, spor, sağlık, kültür veya eğitim gibi çeşitli kategorilerde kamu projelerine yönelik projelerde bazı destekler de sağlamaktadır.

 

Vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l 6 yaşından küçük bir girişim olmak

l İrlanda'da 10 ek istihdam yaratabilecek ve 3 veya 4 yıl içinde 1.000.000 Avro satış gerçekleştirebilecek yüksek potansiyele sahip bir startup fikrine sahip olmak

l Bir kurucu için 75.000 Avro sermaye ve her bir kurucu ortak için ise 30.000 Avro sermaye birikimine sahip olmak

l Şirketin merkezi ve kontrolünün İrlanda sınırları içerisinde olmasını garanti etmek

Detaylı bilgi için: http://www.citizensinformation.ie/en/employment/types_of_employment/self_employment/coming_to_set_up_a_business_in_ireland.html

 

3-Singapur-Entrepass Service

 

Singapur'da girişim kurmak isteyen yabancılar için uygulanan bir vize programıdır. 2 yıl ikamet hakkı veren bu vize, bu sürenin sonunda sürekli oturuma başvurma seçeneği de sağlamaktadır.

 

Bu vizeyi alabilmek için Singapur hükümetinin bazı şartları vardır:

 

l Daha önce girişimci bir geçmişe sahip olmak

l 10 sayfalık bir iş planına sahip olmak

l En az 50.000 Singapur Dolarlık bir sermaye planına sahip olmak

Ayrıca, başvuru sahibi aşağıdakilerden şartlardan en az birini yerine getirmek zorundadır:

 

l Geçmişte bir teknoloji firmasını kurup satmak

l En az 100.000 Singapur Doları değerinde Singapur hükümeti tarafından akredite edilmiş melek yatırım veya girişim sermayesi almak

l Bir hükümet inkübatör programına katılmak

l Bir üniversiteyle veya A * STAR ile ortak araştırmalara katılmak

l IP(Fikri Mülkiyet) haklarını tanınmış bir Singapur IP kurumu tarafından kayıt altına almak

Detaylı bilgi için: https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass

 

4-Hollanda-Startup Residence Permit

 

2015 yılında başlatılmış bir vize programıdır. Girişimcilere Hollanda'da 1 yıl uzatma opsiyonu dâhil olmak üzere yenilikçi bir şirket kurmak için 1 yıllık bir oturum hakkı sağlar. Girişimcilerin Hollanda hükümeti tarafından tanınan bir kolaylaştırıcı tarafından izlenmesi gerekmektedir.

 

Bu vizeye başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Ürün veya hizmetin inovatif ve katma değerli olması

l Güvenilir bir Hollanda onaylı kolaylaştırıcı (inkübator, girişimcilik merkezleri vs.) tarafından denetlenmesi

l Girişimcinin onaylı kolaylaştırıcı rehberliğinde bir iş planı hazırlaması

l Bu programa dahi olan girişimcilerin gündelik yaşam giderlerini karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olması

Detaylı bilgi için: https://ind.nl/en/work/Pages/Start-up.aspx

 

5- Birleşik Krallık-Tier 1 Entrepreneur Visa

 

Birleşik Krallık, merkezi Birleşik Krallık olan bir şirket kurmak veya satın almak için 50.000 ile 200.000 Sterlin arasında sermayesi olan bireylere izin verir. Puan temelli bir sistemle notlandırılan adaylar, başarılı olmak için tam puan (95/95) kazanmalıdır. Vize, başlangıçta 3 yıl 4 ay için verilir, uygun görülmesi hâlinde 4 aylık periyotlarla 6 yıla kadar uzatılabilir.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 

l Tier 2 İngilizce dil seviyesine sahip olmak

l Adli sicil kaydı bulunmamak

l 50.000 ile 200.000 Sterlin arasında yatırım yapabileceğini kanıtlamak

l Listelenen kurumların birinden tavsiye mektubu almak

l En az 16 yaşında olmak

l Kalınan süre boyunca gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek mininim bir finansal kaynağa sahip olmak

Detaylı bilgi için: https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur

 

6-Fransa-French Tech Ticket

 

Girişimcilerin, çalışanların ve yatırımcıların Fransa'da 4 yıla varan (uzatma opsiyonu dâhil) yaşamasına ve çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Adaylar, vizeyi eşi ve çocukları da dâhil olmak üzere yakın aile üyeleri için de alabilmektedir. Eşler, ayrıca Fransa'da yaşamak ve çalışmak için izne de sahip olurlar. Ek çalışma izni gerekli değildir.

 

French Tech Ticket vizesi için girişimci, çalışan ve yatırımcılar için bazı şartlar bulunmaktadır.

 

Girişimci vizesi için aranan şartlar şunlardır:

 

l Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücret olan 17,981.60 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek

l İnovatif bir iş fikrine sahip olabilmek

l Fransa hükümeti tarafından tanınan inkübatörlerden onay alabilmek

Çalışan vizesi için aranan şartlar şunlardır:

 

l En az master seviyesinde bir eğitime sahip olmak

l French Tech vizesi programına dâhil olan bir Fransız şirketinden en az 3 ay süreyle iş kontratı yapmak

l Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücretin iki katı olan 35,963.20 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek

Yatırımcı vizesi gerekli şartlar:

 

l Maddi veya maddi olmayan en az 300.000 Avroluk bir yatırım yapmış olmak

l Doğrudan veya en az yüzde 30 hissesine sahip olunan bir şirket aracılığıyla yatırım yapmak

l Yatırım yapılan şirketin en az yüzde 10’una sahip olmak

l Yatırımı takip eden dört yıl içerisinde iş fırsatlarını yaratacağına veya koruyacağına dair taahhütte bulunmak

Detaylı bilgi için: https://visa.lafrenchtech.com/

 

7-Estonya-Startup Estonia

 

Startup Estonia, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen girişimcilerin ve startup çalışanlarının Estonya'da bir şirket kurmasına ve büyümesine yardımcı olan bir programdır. Şirketlerini henüz Estonya'da tescil ettirmemiş olan girişimciler 3 veya 12 aylık bir vize için başvuru yapabilmektedir. Şirketlerini hâlihazırda Estonya'da tescil ettiren girişimciler ise yine aynı 3 veya 12 aylık vizeler için başvurabilmektedirler; ancak aynı zamanda işlerini büyütebilmek için 5 yıla kadar uzatılabilen geçici ikamet iznine de başvurabilmektedirler. 12 aylık vizeler, gözden geçirme sonrasında 6 aylık uzatma seçeneğine sahiptir. Başarılı başvuru sahipleri vizelerini aileleri için de kullanabilmektedirler.

 

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen çalışanlarını işe almak için onay alan startuplar, 5 yıl süresince bunu yapmaya hak kazanır.

 

Girişimci vizesi almak bazı şartlar gerektirmektedir:

 

l Estonya'da geçirilmesi planlanan her ay için en az 130 Avro ‘ya sahip olmak ve toplamda 1 yıllık vize tutarı 1,560 Avro ‘ya sahip olmak

l Startup Komitesinden onay almak

l Küresel büyüme potansiyeli olan inovatif bir iş fikrine sahip olmak

l Estonya veya Schengen bölgesi için en az 30.000 Avro teminat ile geçerli bir sigorta poliçesi yaptırmak

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelenler için çalışma vizesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

 

l AB dışındaki çalışanları online bir başvuruyla işe alabilen Estonyalı girişimler listesinde birine başvuru yapmak (Şu anda listede 341 tane girişim vardır).

l Başvuru yaptıktan 10 gün sonra Startup Komitesi tarafından onay almak

Detaylı bilgi için: http://www.startupestonia.ee/

 

8-Danimarka-Startup Denmark

 

Yenilikçi, ölçeklenebilir ve teknoloji odaklı şirketlere sahip AB üyesi olmayan ülkelerdeki girişimcilere yönelik bir programdır. Program, en fazla üç kişiden oluşmak kaydıyla takım halinde başvurulara açıktır. Başarılı başvuru sahiplerine, bir seferde 3 yıl daha uzatılabilen 2 yıllık vize verilmektedir. Vize uzatımı, aile üyelerinin de vize kapsamasına alınmasına izin verir. Her yıl toplam 50 vize verilmektedir.

 

Vize alabilmek için bazı şartlar vardır:

 

l Yenilikçi bir fikre sahip olmak

l İş planını sunmak (Startup Denmark uzmanları yaklaşık 6 hafta içerisinde iş planını değerlendirmektedir)

l Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka’dan resmi bir onay mektubu almak

l Yaşam giderlerinin karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak

l Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka'dan bir resmi onay mektubu almak

Detaylı bilgi için: http://www.startupdenmark.info/

 

9-İtalya-Startup Visa

 

Girişimciler, doğrudan başvuru veya İtalya’daki inkübatör programlarından birine başvuru yoluyla programa kabul edilmektedir. Başarılı adaylar 2 yıllık uzatma opsiyonu dâhil olmak üzere 1 yıl süreli girişimci vizesi hakkına sahip olmaktadır.

 

Vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Online olarak istenen belgelerle başvuru yapmak (Startup Komitesi 30 gün içerisinde değerlendirmesini yapmaktadır.)

l Şirket en fazla 5 yıldır faaliyet göstermeli ve yıllık cirosu 5 milyon Avronun altında olmalıdır.

l En az 50.000 Avro şirkete şahsen yatırım yapmak

l Şirketin herhangi bir kar dağıtımı yapmıyor olması gerekmektedir.

l Şirketin aşağıdaki kriterlere bağlı olarak inovatif olması gerekmektedir.

l Yıllık maliyetler veya cironun yüzde 15’den fazlası Ar-Ge faaliyetlerine harcanmalıdır.

l Çalışanların en az üçte biri doktoralı ve araştırmacı seviyesinde olmalı veya üçte ikisi en az yüksek lisans seviyesinde olmalıdır.

l Şirket, tescilli bir patentin (sınai mülkiyet) sahibi, lisansı veya orijinal tescilli bir yazılımın sahibi olmalıdır.

Detaylı bilgi için: http://italiastartupvisa.mise.gov.it/

 

10-Litvanya-Startup Lithuania

 

Diğer vizelerden farklı olarak Litvanya, girişimcilerin vize alabilmesi için belirlenmiş bir sermayeye sahip olmalarını ya da istihdam kriterlerini yerine getirmelerini beklememektedir. Girişimcilere ve ailelerine 1 yıllık oturum izni sağlanmaktadır. Bu sürede genel göçmenlik şartlarını yerine getiren girişimcilere vizelerini 1 yıl daha uzatma hakkının yanı sıra daimi oturum hakkı imkânı da sağlanmaktadır.

 

Bu vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Startup; biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim teknolojisi, mekatronik, elektronik veya lazer teknolojileri alanında çalışmak

l Yasal olarak kurulan yeni bir şirketin belli bir hissesine sahip olmak

l Startup’ın 1 yıl için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için yeterli mali kaynağa sahip olmak (Sermaye için belirlenmiş bir tutar yoktur. Girişimcinin ne kadarlık bir sermayeye ihtiyacı olduğuna kendisi karar verebilmektedir.)

Detaylı bilgi için: https://www.startupvisalithuania.com/

 

11-Güney Kore-OASIS Startup Visa

 

Girişimci Göçmenlik Genel Destek Sistemi (OASIS) tarafından yürütülen program, daha önceleri vize şartı olarak girişimcilerden kayıtlı bir patente sahip olmalarını beklemekteydi. Ancak hükümet, yeni bir sisteme geçiş yaparak bazı esneklikler getirmiştir. Bu yeni modelde puanlama sistemi üzerine yapılandırılmıştır. Belli bir puanı alan girişimcilere vize olanağı sağlanmaktadır.

 

Programa K-Startup Grand Challenge adı verilen program yoluyla online olarak başvurulabilmektedir. Programa her yıl global 80 girişimci takımı katılmaktadır. Bu vize programına katılmaya hak kazanan girişimciler, Kore toplumuna ve başkent Seul’deki KOBİ’lere yönelik yönetmeliklerine aşina olmalarına yardımcı olacak eğitimler almaktadır. Bu hızlandırıcı eğitimlerinde, G. Kore’deki fikri mülkiyet kanunu, işgücü ve startuplara yönelik kanunların tanıtılması, patent kayıt desteği, mentörlük ve rehberlik desteği gibi bir dizi kurslar olmaktadır. 3.5 ay süren bu eğitimde, her takıma yaşam giderlerini karşılamaları için aylık 3.180 ABD Doları verilmektedir. Programın sonunda tüm girişimci takımlar final sunumlarını yapmaktadır ve sonrasında en iyi 40 girişimci takım seçilmektedir. Bu girişimler, hükümetin yanı sıra, Samsung, LG ve Hyundai Motors gibi küresel Koreli markaların finansal desteğini de alabilmektedir. Her takıma 22.000 ABD doları değerinde hibe, ayrıca en iyi ilk dört girişime 6.000-100.000 ABD Doları arasında ekstra destek verilmektedir. Ayrıca Koreli yatırımcılardan da destek alabilmektedir.

 

Programa katılım için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Başvuru yapılan tarih itibariyle en son yedi yıl içerisinde şirketin kurulmuş olması

l Girişimin global özellikte olması

l Prototip veya ürün / hizmete sahip ve başlangıç yatırım aşamasında olan teknoloji tabanlı girişime olması

Detaylı bilgi için: https://www.k-startupgc.org/ ve https://www.ipcampus.kr/oasis-visa/eng/about/visa.jsp

 

12-Kanada-Startup Visa Program

 

Bu vize, 5 kişilik bir girişimcilik takımına vize verebilmektedir. Bu yönüyle en girişimci vize tiplerinden bir tanesidir. Bu vize, daimi ikamet izni verdiği için belirlenmiş bir süreye sahip değildir. Kanada, bu program için her yıl 2.750 vize tahsis etmiştir.

 

Bu vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’ndan gelen onay belgesine göre İngilizce, Fransızca veya her ikisinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olabilmek

l En fazla 5 kişilik bir girişim takımına sahip olmak

l Her bir kurucu ortak için şirket yönetiminde en az yüzde 10; toplamda ise tüm kurucu ortaklar için ise yüzde 50'den fazla ağırlığa denk gelen oy hakkına sahip olmak

l Başvuru sahibiyle birlikte Kanada’ya gelmek isteyen diğer bireyler için belirli bir finansal kaynağa sahip olmak (Örneğin eşi ile gitmek isteyen bir girişimcinin yıllık 12.475 Kanada Doları olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.)

l Akredite edilmiş bir girişim fonundan 200.000 Kanada Doları veya belirlenmiş bir melek yatırım ağından 75.000 ABD Doları yatırım almak (Şirket, eğer listelenmiş bir inkübatör/hızlandırıcı programına dâhil edilmiş ise, yukarıda belirtilen tutardaki yatırımları almasına gerek yoktur.)

Detaylı bilgi için: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html

 

13-Çin-Thousand Talents

 

Çin, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik alanında önde gelen uluslararası uzmanları ülkesine çekmek ve desteklemek için 2008 yılında Binlerce Yetenek Planı veya Bin Yetenek adındaki programı başlatmıştır. Bu programın amacı özellikle daha önce Çin dışına eğitim amacıyla çıkmış ve çoğunlukla ABD’de kalmış olan eğitimli ve nitelikli insanlarını ülkeye geri dönüşünü sağlamaktır. Bunun yanı sıra program yabancı ülke vatandaşlarına da açıktır.

 

2010 yılında Çin'in ulusal yetenek geliştirme planı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve 2010 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa olarak Çin’in uluslararası rekabet gücünü daha da güçlendirmek için plan geliştirilmiştir. Şu ana kadar program, dünyanın dört bir tarafındaki yetenekleri kendisine çekmeyi başarmıştır.

 

Global uzmanların işe alım programı şu anda altı alt proje (veya kategoriler) aracılığıyla yürütülmektedir. Bunlar;

 

 1. Yenilikçi yetenekler için işe alım programı (uzun süreli)
 2. Girişimciler için işe alım programı
 3. Genç profesyoneller için işe alım programı
 4. Yenilikçi yetenekler için işe alım programı (kısa süreli)
 5. Yabancı uzmanlar için işe alım programı
 6. En iyi yetenek ve takımlar için işe alım programı

 

Girişimciler için işe alım programında;

 

Girişimciler, yurtdışında bir iş kurmuş ya da 3 yıldan fazla bir süredir dünya çapında tanınmış uluslararası kuruluşlarda orta ve üst düzey yönetici olarak deneyimli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, girişimciler 1 ila 5 yıl öncesinde kurmuş olmaları ve ürettikleri teknoloji veya buluş patentleri uluslararası standartlarda ve Çin’deki bir boşluğu dolduruyor olması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için: http://www.1000plan.org/en/plan.html

 

14-Almanya-Self Emplayed Business Visa

 

Almanya girişimci vizesi, ülkedeki dış yatırımları teşvik etmek ve yeni işlerin yaratılması için uygulanmaktadır. 2012 yılında yapılan bazı reformlara göre; belli bir yatırım limiti zorunluluğu yoktur, ancak zorunlu olmamakla birlikte en az 250.000 Avro tutarlı yatırım yapılması önerilmektedir. Almanya'da bir iş kurabilmek için yeterli fon ve finansallara sahip olunduğunun gösterilmesi gerekmektedir. 3 yıl süreyle vize ve oturum verilmektedir. Vizeyi uzatma imkânı da vermektedir. 5 yıl sonra daimi oturum hakkı imkânı da sağlamaktadır.

 

Vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Girişimciler güçlü bir iş planına sahip olmalıdır.

l Güçlü bir iş fikri ile yeterli yatırım almayı başarmış ve geçmiş girişimcilik başarı ve deneyimine sahip yatırımcılarla çalışmış olmalıdır.

l İşletme, kendi sermayesi veya kredi onayı ile güvenli bir şekilde finanse edilebilir ve her zaman devredilebilir olmalıdır.

l Geçmiş girişimcilik deneyimine sahip olmalıdır. (Almanya'daki iş bağlantıları, oturma izni alma şansını artıracaktır.)

l Yenilikçi bir iş planının gerekliliklerini karşılayan ve uluslararası yeni bir ürün veya hizmet sağlamayı taahhüt etmelidir.

Detaylı bilgi için: https://www.make-it-in-germany.com/

 

15-İsrail-İnovasyon Vizesi

 

Girişimcilik vizesi veya asıl adıyla İnovasyon vizesinin amacı, yabancı girişimcilerin bir İsrailli şirket olarak yenilikçi ve inovatif teknoloji projelerini geliştirmelerini ve çalışma izni vizesi almalarını sağlamaktır.

 

İnovasyon vizeleri programının bir parçası olarak, girişimciler 24 aya varan bir süre boyunca İsrail'de kalabilmektedirler. Kaldıkları süre boyunca, yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için Tnufa Programı tarafından destek almaktadırlar.

 

Ayrıca, proje fikri bir şirkete dönüşürse, yabancı bir girişimci, Yenilik Makamından destek almak için bir talepte bulunabilir ve onay aldıktan sonra, şirkette 5 yıla kadar varan bir süre için uzman vizesi alabilmektedir.

 

İnovasyon vizesi, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı girişimcilerin İsrail'deki yenilikçi teknolojik projelerini geliştirmelerini sağlamaktadır. İsrail'de geçirecekleri süre boyunca, yabancı girişimciler, İsrail’de belirlenmiş 12 teknoloji bölgesinin (Landing Pad) birinde kalacaklardır. Bu sürede, girişimciler, İsrail’in startup ekosistemine, çalışma alanlarına, teknolojik altyapısına ve ayrıca iş ve lojistik desteği imkânlarına sahip olmaktadır.

 

Vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l İnovasyon Vizesine başvurmak için 12 Teknoloji Bölgesine (Landing Pad) proje fikri ile başvuru yapmak gerekmektedir.

l Bir profesyonel değerlendiricinin ve İsrail İnovasyon Komitesinin onayını almak gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: http://innovation-visa.org.il/en/index.html

 

16-Yeni Zelanda-Entrepreneur Visa ve Global Impact Visa

 

Entrepreneur Visa

 

Yeni Zelanda'da başlangıç aşamasındaki girişimcilere, bir iş kurmasına veya bir girişim satın almasına olanak sağlayan 12 aylık çalışma vizesi verilmektedir. İşlerin aşaması ve ilerlemesi gözden geçirildikten sonra, başvuru sahipleri vizelerini 24 ay süre ile yenileyerek toplam vize sürelerini 3 yıla çıkarabilmektedir.

 

Bu vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l 100.000 Yeni Zelanda Doları (işletme sermayesi hariç) asgari sermaye yatırımı yapmak

l Yapılan işin başarısı ve Yeni Zelanda’ya olan katkısı baz alınarak yapılan değerlendirme sonrasında 120 ve üstü puan almak

l Açık ve anlaşılabilir bir iş planı sunmak

l İflas, dolandırıcılık ve başarısızlık geçmişi olmamak

l Sağlıklı, ahlaklı ve İngilizce biliyor olmak

Detaylı bilgi için: https://www.newzealandnow.govt.nz/investing-in-nz/visas/entrepreneur-visa

 

Global Impact Visa

 

Ölçeklenebilir, global etki yaratmak isteyen girişimci veya yatırımcı adayları, Global Etki (Global Impact) vizesine başvuru yapabilmektedir. 3 yıllık bir burs programı ile yapılandırılmış olan bu program 400 kişiye iş fikirlerini kuluçka programıyla geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Edmund Hillary Bursu programına bir kabul mektubu alabilmek için başvuru yapmak

l Girişimci ve ailesini ilk yıl boyunca yaşam giderlerinin karşılanabilmesi için 36.000 Yeni Zelanda Doları tutarında bir finansal kaynağa sahip olmak

Detaylı bilgi için: https://www.newzealandnow.govt.nz/investing-in-nz/visas/global-impact-visa

 

17-Avustralya-Business Innovation Visa

 

Yabancı girişimcilerin ve yatırımcıların şirketlerini Avustralya'da kurmaya, büyütmeye veya taşımasına teşvik etmek amacıyla uygulanan bir vize programıdır. Vize, 4 yıl ve 3 ay uzatma imkânını girişimcilere ve yatırımcılara sağlamaktadır.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Avustralyalı bir kamu kuruluşu tarafından vize için aday gösterilmek ve davet edilmek

l Başarılı bir girişimcilik geçmişine ve tecrübesine sahip olmak

l Net varlıkları toplamı en az 400.000 Avustralya Doları tutarında olmalı ve ayrıca en az 200.000 Avustralya doları tutarında bir üçüncü tarafla fon sözleşmesine sahip olmak

l Vizenin alındığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde en az net 1,5 milyon Avustralya Doları tutarında iş aktifleri ve şahsi malları Avustralya’ya transfer etmek

l Vize başvurusuna davet edilmeden önce en az 4 iş yılı içerisinde en az 3 milyon Avustralya Doları ciroya sahip olmak

Detaylı bilgi için: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/188-

 

18- İspanya-Residence Visa for Entrepreneurs

 

AB dışındaki yetenekli ve tecrübeli çalışanlara ve yatırımcılara ikamet izni imkânı sağlamaya yönelik bir programdır. Başarılı adaylar 1 yıllık ikamet ile ödüllendirilmektedir.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l İspanya topraklarında düzenli kalmak

l Ticaret Ofisine vize talebinin onaylanabilmesi için iş planı sunmak

l 18 yaşından büyük olmak

l Gündelik yaşam giderlerini karşılayabilmek için aylık 2.130 Avro (ayrıca her aile üyesi için ekstra kişi başı 532 Avro) finansal kaynağa sahip olmak

Detaylı bilgi için:

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/CIUDADDELCABO/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/Law-on-Visas-for-Entrepreneurs.aspx

 

19- İsveç-Self-Employment Residency

 

İsveç'te 3 aydan uzun kalmak ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik bir vize tipidir. Vize, daimi oturum hakkı opsiyonuna sahip olup başlangıçta 24 aylık çalışma ve oturum hakkı vermektedir.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Geçmişte başarılı bir girişimcilik tecrübesine sahip olmak

l Şirketin en az yarısına sahip olmak

l Girişime dair ürün / hizmetin İsveç’te satılabildiğini göstermek

l Girişimci ve aile üyelerinin yaşam giderlerinin karşılanabileceğini gösteren bir finansal kaynağa sahip olmak (Başvuru sahibi için 200.000 İsveç Kronu, eş için 100.000 İsveç Kronu ve her bir çocuk için 50.000 İsveç Kronu)

l Yapılacak iş iki yıl sonra başvuru sahibini ve ailesini geçindirebilecek yeterlilikte olmak

Detaylı Bilgi için: https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Self-employment.html

 

20-Portekiz-Startup Portugal

 

Portekiz Hükümeti, Startup Portugal ve Invest India arasında imzalanan bir Mutabakat Anlaşması’na paralel olarak, özellikle Hintli girişimciler için vize programı uygulamaktadır. Ancak diğer yabancı girişimcilere de açık bir vize programıdır.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Yenilikçi, teknoloji odaklı ürün ve hizmet üretmek için ticari faaliyetler geliştirmek

l Nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip olmak;

l Kuluçka döneminden üç yıl sonra, 325.000 Avro ya da yılda 500.000 Avro 'dan fazla bir ciro elde etme potansiyeline sahip olmak

l Yakın geçmişte Schengen bölgesi sınırlarında düzenli oturumu olmamak

l Sabıka kaydı olmamak

Detaylı Bilgi için: http://startupportugal.com/startup-visa/

 

21-ABD-International Entrepreneur Rule

 

Uluslararası Girişimci Programı, ABD'deki yabancı girişimciliğini artırmak için ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenen bir yönetmeliktir.

 

Yabancı girişimcileri çekme ve destekleme hedefi ile Obama yönetimi, bu vize programının uygulamaya koymayı planlamaktaydı. Girişimcilere 30 aylık ikamet ve çalışma izni verilmektedir. Vize bitiminde bir 30 aylık daha süre verilebilmektedir. Bu programın 17 Temmuz 2017 tarihinde yönetmelik yayınlandı ancak Trump yönetimi incelemek üzere bu yönetmeliği askıya aldı. 25 Mayıs 2018 tarihinde İç Güvenlik Bakanlığı tarafından ABD’li çalışanları korumadığı ve uluslararası girişimcileri çekmek için uygun bir araç olmadığı gerekçesiyle bu yönetmeliğin kaldırılması için öneri verildi. Trump yönetimi, bu programı pahalı, sübjektif, kompleks ve gereksiz bulmakta ve mevcut vize programlarının yeterli olduğunu iddia etmektedir.

 

Uluslararası Girişimcilik Yönetmeliği planlandığı şekliyle değerlendirilecek olursa; vize almak için bazı şartlar bulunmaktadır.

 

l Şirket beş yaşından küçük olmalıdır.

l ABD’li yatırımcılardan en az 250.000 ABD Doları yatırım veya en az 100.000 ABD Doları devlet hibesi alması gerekmektedir.

l Kurucuların şirketin en az yüzde 10 hissesine sahip olması ve şirket yönetiminde aktif yer alması gerekmektedir.

l Yapılacak işin hızlı büyüme potansiyeli olduğunu ve ABD’de yeni istihdamlar yaratacağının taahhüt edilmesi

Detaylı Bilgi için: https://www.uscis.gov/humanitarian/humanitarian-parole/international-entrepreneur-parole

 

22-Japonya-Startup City Fukuoka

 

Fukuoka, Japonya'da yabancı girişimciler için bir Startup vizesi imkânı sunan ilk şehirdir. Altı aylık bir vize imkânı sağlamaktadır. Ulusal Stratejik Özel Bölge Girişimlerinden biri olan Fukuoka Şehri, yabancıları Fukuoka'da girişimci olmaya teşvik etmek için “Startup Vizesi”ni (Yabancılar için Girişim Teşvikleri) uygulamaya başlamıştır. Yabancı girişimcilerin Fukuoka’da bir işyeri açmaları ve iki veya daha fazla daimi çalışanı işe almaları için 5 milyon Japon yeninin üzerinde sermaye / yatırım yapmaları ve Göç Bürosu’na başvuru yapmaları gerekmektedir. “Startup Vizesi” sistemi, yabancı girişimcilere yukarıda belirtilen önkoşulları yerine getirmeden önce altı aylık bir “Kurucu Müdür” vizesi alma izni vermektedir.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Fukuoka şehrinde iş kurmak isteyen tüm yabancılara açık bir programdır.

l Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösterilmesi gerekmektedir.

l Bilgi temelli endüstriler (yarı iletken, yazılım geliştirme, robotik, içerik üretimi vb.)

l Sağlık ve tıp ( ilaç, tıbbi teknoloji geliştirme, rejeneratif tıp vb.)

l Çevre ve enerji ( temiz enerji, yeni nesil güç depolama teknolojileri)

l Lojistik endüstrileri ( SCM hizmetleri, 3PL hizmetleri, drone, lojistik geliştirme)

l Ticaret endüstrileri (Hakata Limanı ve / veya Fukuoka Havaalanı'ndan yararlanan sektörler)

Detaylı bilgi için: http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_english.html

 

23-Tayvan-Entrepreneur Visa

 

Tayvan, uluslararası yabancı girişimcileri Tayvan startup ekosistemine dâhil edebilmek ve yetenekleri kendisine çekebilmek için bir vize programı uygulamaktadır. Girişimcinin daha önceden bir iş kurmasına gerek bulunmamaktadır. 1 yıllık sınırsız giriş vizesi sağlamaktadır. En fazla 3 kişilik bir girişimci takımı için vize alınabilmektedir ve vize süresi her yılın sonunda her defasında iki yıla kadar uzatılabilmektedir.

 

Bu vizeyi alabilmek için aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmek gerekmektedir:

 

l Risk sermayesinden veya uluslararası bir kuruluştan 2 milyon Yeni Tayvan dolarından fazla bir fon almış olmak

l Tayvan’daki bir inovasyon parkı veya inkübatörden vize için onay almak

l Bir patente veya mesleki beceri sertifikasına sahip olmak

l Tayvan’da önde gelen bir startup veya tasarım yarışmasında ödül almak veya Tayvan’da bir uluslararası girişimcilik projesinde yer almak

l Tayvan hükümeti tarafından tanınan bir hızlandırıcıda yer almak

l Girişimden sorumlu kişinin Tayvan’daki bir film festivalinde aday gösterilmek ve ödüllendirilmek

l Tayvan hükümetinin belirlediği öncelikli alanlarda inovasyon kapasitesine sahip olmak

l Tayvan’da en az 1 milyon Yeni Tayvan Doları değerinde yenilikçi ve inovatif bir işletme yatırımı yapmak

Detaylı bilgi için: https://startup.sme.gov.tw/taiwan-entrepreneur-visa/

 

24-Malezya-Tech Entrepreneur Program

 

Malezya, yeni girişimciler için 1 yıllık bir ve hali hazırda girişimci olan kişiler için 5 yıllık bir vize imkânı sağlamaktadır. 1 yıllık vize ücreti yaklaşık 600 ABD Doları iken, 5 yıllık vize ücreti yaklaşık 1.200 ABD Dolarıdır. Başvuru yapıldıktan sonra en geç 4 hafta içerisinde başvuruya cevap verilmekte, 2 hafta içerisinde de vize işlemleri tamamlanmaktadır.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Yeni girişimciler için 3 aylık kişisel banka ekstresi ibraz etmek (asgari tutarı 50.000 Malezya Ringgiti olmalıdır, ancak hesabın Malezya’daki bankalarda olması şart değildir)

l Hali hazırda girişimci olan kişiler için 3 aylık kişisel banka ekstresi ibraz etmek (asgari tutarı 50.000 Malezya Ringgiti olmalıdır, ancak hesabın Malezya’daki bankalarda olması şart değildir) ve son üç aylık iş performansı dökümü

l Büyükelçilikten veya icra dairesinden, ikamet eden ülkede başvuranın sabıka kaydı olmadığına dair belge almak

l Yeni kurulmuş girişimciler için, herhangi bir Malezya Dijital Teknoloji Merkezinden veya geçerliliği tanınmış bir partnerden 1 yıllık davet mektubu almak

l Hali hazırda girişimci olanlar için, Malezyalı kişi veya sponsorlardan beyan formu almak

Detaylı bilgi için: https://www.mtep.my/

 

25-Finlandiya-Finnish Startup Permit

 

Finnish Startup Permit, uluslararası büyüme potansiyeli olan girişimcilerine Finlandiya'da startup şirketi kurmayı ve Finlandiya'nın dinamik ekosistemine dâhil etmeyi amaçlayan bir vize programıdır. Bu vize, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yenilikçi startup firmalarına yöneliktir.

 

“Startup Permit” başvurunuzu Finlandiya Göçmenlik Servisi'ne göndermeden önce, Business Finland'dan uygun bir değerlendirme onay belgesi almak gerekmektedir. Business Finland, iş modelinin, ekibin ve kaynakların hızlı ve uluslararası büyüme potansiyeli gösterip gösteremeyeceğini değerlendirmektedir. Değerlendirmeden sonra “Startup Permit” başvuru dokümanına eklenecek bir “Uygunluk Beyanı” verilmektedir.

 

Vize, maksimum iki yıl süreyle verilmekte olup vize süresinin bitiminde yeniden uzatma hakkı vermektedir.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

 

l Farklı özelliklere ve uzmanlıklara sahip en az iki kişiden oluşan bir girişimci takıma sahip olmak

l Hızlı büyüme potansiyeline sahip bir firma kurma isteğine sahip olmak

l İnovatif bir iş planı hazırlama

l İş fikrine bağlılık ve bu iş fikriyle iş kurmayı taahhüt etmek

l Şirketin en az yüzde 60 hisse ve haklarına sahip olmak

l Şirketin erken aşama gelişimi için yeterli finansman ve kaynaklara sahip olmak

l Gündelik yaşam giderlerini karşılayacak bir kaynağa sahip olmak

Detaylı bilgi için: https://migri.fi/en/start-up-entrepreneur

 

26-Avusturya-Startup Founders

 

Üçüncü dünya ülkelerden olan ve uzun süreli bir çalışma ve oturma izni için başvuran girişimcilere sağlanan bir vize programıdır.

 

Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

l İnovatif ürün, hizmet, proses veya teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan bir iş fikrine sahip olmak

l Güçlü ve tutarlı bir iş planı sunmak

l Yeni kurulmuş şirketin yönetimde söz sahibi olmak

l En az yüzde 50’si öz sermaye olmak kaydıyla en az 50.000 Avroluk bir sermayeye sahip olmak

l Startup Founders tarafından belirlenen bazı kriterlere göre en az 50 puan almak

 

Kaynak: icerikfabrikasi.com

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
Hızlı Teklif Al
Müşteri Hizmetleri
Kiralikofis.com
Merhaba 🙋‍♂️
Size nasıl yardımcı olabiliriz?